Art's Birthday 2008

Art's Birthday 2008 - SIXTIES RELOADED

Experiment is future mainstream. Věta, která zní od počátku moderního umění a avantgardy jako návodný komentář k progresivní a novátorské tvorbě. Jaký byl osud vize avantgardního umění, které samo sebe považovalo za skutečný předvoj budoucího uměleckého vývoje? Art Birthday 2008 představily tvorbu českých a slovenských hudebníků, výtvarníků, básníků a performerů, kteří reflektovali nejplodnější období uměleckého experimentu u nás, kterým jsou 60. léta. Autoři, kteří sami zastupují současný český a slovenský umělecký experiment, představili pod heslem Sixties Reloaded refexi všeobecně známých děl 60. let oděnou v hávu soudobého uměleckého jazyka i technologie. Principy a postupy použité v dílech původních tak dojšli nové realizace v podobě hudebních a audio-artových kompozic.


Art's Birthday "Sixties Reloaded" propojili znovu umělce celého světa v narozeninové párty oslav 1000045 let od vzniku umění. On-air ČRo Vltava a satelity EBU, on-line prostřednictvím Čro ON-LINE a radia Lemurie.