0:00
/
0:00

ART'S BIRTHDAY 2018 /// MASSOLA

ART'S BIRTHDAY 2018 /// VAE VICTIS

ART'S BIRTHDAY 2018 /// Martin Režný: SOLO

ART'S BIRTHDAY 2018 /// MATIKA NÁRODŮ

ART'S BIRTHDAY 2018 /// Michal Cáb a Eva Gieslová: 25 dkg státnosti

Art's birthday 2018

Art's Birthday 2018
Program

Celkem tříhodinový přímý přenos z Ostravy začne ve 20:00 a bude ho moderovat Jaroslava Haladová a Marek Kundlák. Uslyšíme nejen průběh oslav Narozenin umění v prostředí Provozu Hlubina. Jsou připravena také krátká spojení se satelitních sítí Euroradia, ve kterých si v přímém přenosu naladíme oslavy, koncerty a zvukové performance z nejrůznějších evropských měst a jejich kulturních meridiánů jako např.: Vídeň, Ljubljana, Moskva, Kanada, Lisabon, Freiburg atd.

16:00 | ART CAFE
Art Café z Ostravy. O Provozu Hlubina, festivalu Chee Chaak a výstavní platformě Kukačka. Moderuje Jaroslava Haladová, hudbu vybírá Josef Sedloň.

20:00 | ART'S BIRTHDAY live
Přímý přenos z ostravského Provozu hlubina a satelitní sítě Euroradia.


20:00 | Provoz hlubina LIVE | Koncert: 25DKG STÁTNOSTI
20:15 | Satelitní kanál LISZT: Live from MOSCOW

20:30 | Provoz hlubina LIVE | Koncert: Matika národů
21:15 | Satelitní kanál LISZT: Live from outh River/ Canada
21:21 | Satelitní kanál HAYDN: Live from Vienna

21:30 | Provoz hlubina LIVE | Koncert: Martin Režný: Sólo
21:45 | Provoz hlubina LIVE | Koncert: Vae Victis - dělení na nerovné části
22:00 | Provoz hlubina LIVE | Koncert: MASSOLA

22:10 | Satelitní kanál LISZT: Live from BELGRADE
22:20 | Satelitní kanál LISZT: Live from LJUBLJANA

22:20 | Provoz hlubina LIVE: Rozhovor z provozní kavárny Maryčka
22:40 | Satelitní kanál LISZT: Live from FREIBURG
22:50 | Satelitní kanál LISZT: Live from LISBON

22:57 | Provoz hlubina LIVE: Narozeninový dort

18:00 | ŠACHTA LIVE | Cineport - velký sál
Projekce nejstaršího němého filmu o Ostravě s živou hudbou Pavla Johana Johančíka a Jiřího Macháčka.

19:00 | BONSAI GARDEN | Cineport - velký sál
Projekce krátkých hudebních filmových miniatur z produkce Experimentálního studia Bratislava

20:00 | 25 dkg státnosti | před kavárnou Maryčka
Improvizovaná noiseová mikroopera, jejíž libreto vychází z přepisu slov, která zazněla 11. prosince 2017 v budově bývalého Federálního shromáždění.

20:30 | MATIKA NÁRODŮ | Staré koupelny - taneční sál
Box, tanec, hra i pluderfonická rekontextualizace v podání originální desetičlenné československé skupiny umělců a sportovců. Na řadu přijde i malá meditativní gradace vyvěrající z útrob ženského těla.

21:20 | Martin Režný: SÓLO | Cineport - 2. patro
Záznamy reálných zvuků a manipulovaných mikro-útržků cizí hudby uspořádaných do nových struktur a hranic nových tvarů.

21:40 | ´Vae Victis´ (dělení na nerovnaké části) | Cineport - 2. patro
Vibrující rapsodie pro housle, akordeon, klávesy, elektroniku a kuchaře o nesnesitelné lehkosti sou(ne)bytí.

22:00 | MASSOLA | Cineport - 2. patro
Prapůvodní signály neadrtálského free jazzu na hranici přesahující hudební akci neotřelé ostravské formace.

22:50 | DORT | Cineport - 2. patro
Zakončení oslavy Narozenin umění narozeninovým dortem.

Kompletní narozeninový program satelitního vysílání Euroradia z celkem 20 evropských destinací naleznete na internetovém portálu ARTSBIRTHDAY.EBU.CH. Tam lze najít též informace o dalších narozeninových oslavách v rámci skupiny Euroradio Ars Acustica, včetně odkazů na dostupné audio streamy. O našich dárcích, které budou odcházet do éteru satelitní sítě Euroradia, se dozvíte zde:

20:30 - 21:10 | kanál LISZT | MATIKA NÁRODŮSignály z obou satelitních kanálů EBU LISTZ a HAYDN lze poslouchat také jako MP3 stream.
NALAĎTE SI kanál LISZT nebo HAYDN

V roce 2018 žijeme sci-fi z 20. století. V rámci oslav 1.000.055 NAROZENIN UMĚNÍ oslavíme také 100 let od vzniku ČSR a 25 let od jejího rozdělení. Toto narozeninové “fiction” je sentimentem, tvůrčí vzpourou proti nesmyslnosti hranic (i mentálních), velkým návratem anebo i radostí nad nekončícím přátelstvím. Nepochopitelné separování národů můžeme na chvíli zrušit.

V ostravském PROVOZU HLUBINA budeme Narozeniny umění, ale i přátelství a transformaci hranic oslavovat s programem performanci vystavěném primárně na spolupráci českých a slovenských umělců, muzikantů a nejrůznějších tvůrčích osobností. Na vlnách Českého rozhlasu VLTAVA a Slovenského rozhlasu DEVÍN tak v přímém přenosu zazní hudebně-textově-zvukově-československé situace. Vše v kombinaci s přímým satelitním přenosem Euroradio Ars Acustica event - ART'S BIRTHDAY 2018 z několika dalších míst po světě a Evropě.

Ti, kteří prožili 20. století na území Československa, byli vystaveni velké zátěži. Sedmkrát přežili změnu ústavy. Sedmkrát byli tím pinpongovým míčkem, který byl odpálkovaný z monarchie na demokracii (1918), dále na protektorát (nebo satelitní stát - 1938), pak zpět na demokracii (1945), smečem totality (1948), backhandem do normalizace (1968) a nakonec forhandem do pseudo-demokracie (1989) s návrhem na rozdělení států a bez referenda (1993). Dialektika výměn s následkem odloučení Čechů a Slováků se stala ústředním programem obyčejného, ale i neobyčejného obyvatelstva. Díky těmto častým změnám je možné, že Češi a Slováci umějí nejlépe na zeměkouli modulovat z dur do moll a nazpět do dur a potom zpět do moll a tak dále…. Jen to o sobě nevědí.