O projektu Radiocustica

R(A)DIO(CUSTICA) je intermediálním projektem Českého rozhlasu Vltava, realizovaným ve spolupráci s programovou sekcí Českého rozhlasu Vývoj a výroba. Je zaměřený na aktuální tvorbu současných umělců na poli radioartu - mediálně podmíněných akustických forem umění, které se snaží novým způsobem prozkoumávat umělecký potenciál rozhlasu jakožto média 21. století a vypovídat o něm.

Portál je bezprostředně spjat s pořadem Radioateliér Českého rozhlasu Vltava, v němž od roku 2003 prezentujeme nejnovější premiérové i reprízové tvůrčí počiny domácích i zahraničních autorů z oblasti akustických umění. Všechny doposud odvysílané "premiérové" kompozice jsou k dispozici v sekci ARCHIV. Radioateliér vysíláme na stanici Vltava každou středu ve 22:00 a preimérovou řadu PremEdici Radioateliéru každou poslední středu v měsíci ve stejném čase. 

Své (nejen publikovatelné) podněty a informace spjaté bezprostředně s obsahem portálu R(A)DIO(CUSTICA) zasílejte na e-mailovou adresu radiocustica@rozhlas.cz 

---------

R(A)DIO(CUSTICA) is an intermedia project by the Czech Radio Vltava produced in collaboration with Czech Radio's Production Center. The portal focuses on contemporary radioart - wide range of media art forms, which try to explore potential of radio as a dynamic medium of the 21. century.

The portal is connected with Czech Radio Vltava's program Radioateliér, which has been on-air since 2003 presenting newest commissions of Czech and international acoustic art scene as well as introducing wide range of international sonic events from musique concrete through diverse forms of "Hörspiel" toward live radio performances. All commissions since 2003 can be accessed in the ARCHIV.

The portal also gather information about newest world-wide acoustic arts events. Feel free to comment on, propose and provide us with any kind of interesting information which should be presented - radiocustica@rozhlas.cz