Art's birthday 2006

TransDADA express Art's Birthday 2006

Art's Birthday 2006 byly mezinárodním "komunikačním" projektem připraveným a realizovaným ve spolupráci EBU Ars Acustica, Českého rozhlasu 3 - Vltava, Universálním prostorem NoD a Asociací MLOK a řady místních a mnoha zahraničními partnery z veřejnoprávní i nezávislé mediální sféry. Projekt byl zaměřen na propagaci vzájemné spolupráce prostřednictvím komunikačních sítí a na možnosti tvořivého použití vysílání zvuku a obrazu a v kontextu současného umění a komunitních vysílacích iniciativ po celém světě.