Art's birthday 2005

HOLUBI Art's Birthday 2005

Společný večer akustických umění pod záštitou EBU se konal v přímém přenosu Českého rozhlasu 3 - Vltava v neděli 16. ledna 2005 v 21:20 - 23:00. Živé vysílání z karlínského Studia 'A' Českého rozhlasu znělo Vltavě po živých stupech z ORF Kunstradio Wien, RNE Madrid a RR Moskva v čase 22:30 - 23:00. V produkci ČRo 3 - Vltava zazněl původní akustický projekt "Meandry a sedimenty".