Radiocustica selected 2008

R(A)DIO(CUSTICA) Selected 2008

0:00
/
0:00

[04] Miloš Vojtěchovský: Co je uvnitř drátů
R(A)DIO(CUSTICA) Selected 2008 | 20 minut
více informací o skladbě

0:00
/
0:00

[03] Peter Machajdík: The Healing Heating
R(A)DIO(CUSTICA) Selected 2008 | 18 minut
více informací o skladbě

0:00
/
0:00

[02] Colin Black: Soundprints: The Prague Pressings
R(A)DIO(CUSTICA) Selected 2008 | 20 minut
více informací o skladbě

0:00
/
0:00

[01] Ladislav Železný: Before During After
R(A)DIO(CUSTICA) Selected 2008 | 17 minut
více informací o skladbě


Informace o albu

Producent / Producer: Michal Rataj
Zvukový mistr / Sound engineer: Milan Křivohlavý, Radek Veselý
Ilustrace / Illustration: Vladimir 518
Layout: Belavenir

R(A)DIO(CUSTICA)
© Český rozhlas 2009