14. června 2014 v 21:50 |

[03] Peter Machajdík: The Healing Heating

0:00
/
0:00
[03] Peter Machajdík: The Healing Heating
Peter Machajdík
14. června 2014 v 21:50 |

[03] Peter Machajdík: The Healing Heating

rAdioCUSTICA selected 2008 | 18:43

Jádro přibližně devatenáctiminutové skladby "The Healing Heating" tvoří zvukové kontury, jejichž výchozí témata se točí kolem aktuální a zároveň akutní problematiky znečišťování životního prostředí a globálního oteplování. Oproti stísněným, monoliticky se stupňujícím zvukovým plochám skládajících se z pochmurných zvuků, se pohybují bezstarostné, nic netušící a prakticky nic neznamenající hlasy všedního dne.

Navzdory své zdánlivě společenské angažovanosti není skladba "The Healing Heating" žádným politickým dílem. Je založená na Cageovské redukci dramatického výrazu. Těžko v ní hledat nějaký děj, logické vysvětlení, či odpovědi na otázky vynořující se při poslechu skladby. Mnoho věcí je pouze naznačeno a ukryto v metaforách. V průběhu kompozice do ní autor vkládá textové, zcela o jiných věcech pojednávající pasáže, které nesou prvky symbolizmu a na mnoha místech komunikují s antagonistickým zvukově významovým světem některých částí díla. Jedná se například o nenápadné spojení zvuku přelétajícího a ovzduší znečisťujícího letadla uprostřed přírodní scenerie a k tomu nevinné hlasy dětí hrajících si s vláčkem - symbolem alternativy k letecké přepravě. Posluchač také může slyšet směs citátů jako například "ihnen wird die welt gehören" ("jim bude patřit svět"), "misstrauen" ("nedůvěra") a "missverständnis" ("nedorozumění") ve spojení se zvukovou koláží hlasů amerických environmentalistů přehrávaných pozpátku.

Ve skladbě se opírám o "surové" a "drsné", povětšinou nevyumělkované zvuky, které vznikly zachycením běžných situací v přírodě, ve městech, nebo i v domácím interiéru. Záměrně se na některých místech pokouším neredukovat až příliš rušivý šum, čímž se snažím zachovávat autentickou zvukovou atmosféru všech zvuků.

http://machajdik.de