Slavomír Hořínka

Slavomír Hořínka

Slavomír Hořínka

Skladatel, který s manželkou a čtyřmi dětmi žije a tvoří v Praze. Ve své tvorbě se zaměřuje na redukci použitých prostředků a průzračnost hudební struktury. Jako výchozí materiál používá často melodické linie, harmonii, nebo rytmickou strukturu odvozenou z analýzy zvuku nebo hudby „bez copyrightu” (chorál, etnická hudba apod.) Ve skladbách z poslední doby také zkoumá prostorový aspekt hudby. 
​​
Hořínka působí jako docent na katedře skladby Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU). Vystudoval housle na Konzervatoři Pardubice a následně skladbu na HAMU v Praze ve třídě prof. Ivana Kurze. V roce 2008 získal doktorát pod vedením prof. Hanuše Bartoně. Jeho díla pravidelně uvádí Orchestr BERG a zazněla také v podání České filharmonie, Pražské komorní filharmonie, Moens Ensemble, Bennewitzova kvarteta, souboru Capella Mariana, Solamente Naturali a dalších domácích i zahraničních těles. Spolupracuje také s předními sólisty (např. Sophia Jaffé, Barbora Sojková, Tomáš Král, Tomáš Jamník). Od roku 2006 působí pedagogicky na katedře skladby Hudební a taneční fakulty AMU v Praze. Věnuje se také vedení netradičních kompozičních workshopů pro děti.

http://horinka.cz