Radiocustica selected 2007

R(A)DIO(CUSTICA) Selected 2007

0:00
/
0:00

[04] The Tape-beatles: Sombre Gertrude - Piece for Strings
R(A)DIO(CUSTICA) Selected 2007 | 23 minut
více informací o skladbě

0:00
/
0:00

[03] Roman Štětina: Kdo to udělal
R(A)DIO(CUSTICA) Selected 2007 | 15 minut
více informací o skladbě

0:00
/
0:00

[02] Tomáš Pálka: Ponoření
R(A)DIO(CUSTICA) Selected 2007 | 13 minut
více informací o skladbě

0:00
/
0:00

[01] Miroslav Topinka: Krysí hnízdo
R(A)DIO(CUSTICA) Selected 2007 | 14 minut
více informací o skladbě


Informace o albu

Producent / Producer: Michal Rataj, Ladislav Železný
Zvukový mistr / Sound engineer: Milan Křivohlavý, Radek Veselý
Ilustrace / Illustration: Vladimir 518
Layout: Belavenir

R(A)DIO(CUSTICA)
© Český rozhlas 2008