Michal Rataj

Michal Rataj

Michal Rataj

Vystudoval hudební vědu na filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1999) a skladbu na hudební fakultě Akademie Múzických umění (2003) v Praze u prof. Ivana Kurze. Během studií absolvoval několikaměsíční studijní pobyty na Royal Holloway University of London (1995), Humboldt Universität zu Berlin a Musikhoschule Hans Eisler (1998), Universität der Künste zu Berlin (2002). V roce 2006 zakončil doktorské studium skladby a teorie skladby s disertací zaměřenou na elektroakustickou hudbu a současné koncepty radioartu.

Na jaře roku 2004 se účastnil artist-in-residence programu vídeňského MuseumsQuartier a v akademickém roce 2007 – 2008 získal pozici Fulbright Scholar v Centre For New Music And Technology (CNMAT) na University Of California, Berkeley.  


Michal Rataj pracuje od roku 2000 jako hudební režisér a producent Českého rozhlasu pro oblast radioartu a je členem mezinárodní producentské skupiny EBU Ars Acustica. Je producentem pořadu Radioateliér Českého rozhlasu 3 – Vltava a internetového portálu rAdioCUSTICA. Je zároveň pedagogem katedry skladby HAMU pro obor elektroakustická hudba, zúčastnil se řady evropských festivalů (V:NM Graz, AudioArt Kraków, NextWave, Multiplace), zkomponoval velké množství scénických hudeb pro rozhlas, televizi a divadelní inscenace a jeho skladby byly vysílány v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Švédsku, Chorvatsku, Slovensku, Španělsku, Novém Zélandě a USA. 

http://www.michalrataj.com