Alessandro Bosetti

Alessandro Bosetti

Alessandro Bosetti

Skladatel a zvukový umělec Alessandro Bosetti (*1973, Milán) pracuje s muzikálností mluveného slova, nezvyklými aspekty mluvené komunikace a textově-zvukovými kompozicemi v živých performancích, rozhlasovém vysílání a na vydaných nahrávkách.

Jeho tvorba se pohybuje na pomezí zvukové antropologie a kompozice a často obsahuje motiv překladu a neporozumění v tvůrčím procesu. Jako základ abstraktních kompozic, elektro-akustických a akustických koláží, vztahových strategií, školených i neškolených instrumentálních projevů, hlasového výzkumu a digitální manipulace často využívá terénní průzkum. Bosettiho zajímají odlišnosti, a proto hodně cestuje – jen v roce 2006 žil a působil v západní Africe, Číně, na Tchaj-wanu, v Holandsku, Skandinávii, Spojených státech, Německu a Itálii. V budoucnu by rád střídavě žil a pracoval v Berlíně, Miláně a Baltimore.


http://www.melgun.net