25. ledna 2003 v 0:00 |
Administrační tagy: 

Zvuková tvorba Zvukové tvorby FAMU

0:00
/
0:00
Zvuková tvorba Zvukové tvorby FAMU
Filmy diváky baví už spoustu let. Nejprve byly bez zvuku a černobílé
25. ledna 2003 v 0:00 |
Administrační tagy: 

Zvuková tvorba Zvukové tvorby FAMU

Živé nahlédnutí do zákoutí a studentských projektů katedry Zvukové tvorby FAMU v Praze.

Vedoucí katedry: Prof. Ivo Bláha
Katedra Zvukové tvorby FAMU: charakteristika studijního oboru

Autoři kompozic:
Vladimír Voříšek - Lenka Mikulová: Tunel [audio]

Jakub Janele - Tomáš Polák: Konec Trabantů v Čechách [audio]

Vladimír Voříšek - Bojan Bojic: Záhadné zmizení rybáře pod smíchovským viaduktem [audio]

Štěpnán Müller: Metro [audio]

<![CDATA[

Katedra zvukové tvorby Filmové a televizní fakulty AMUCharakteristika oboru (přejato z www.famu.cz)

Studijní obor Zvuková tvorba je zaměřen na výchovu samostatných tvůrčích pracovníků - mistrů zvuku (sound designerů) a zvukových režisérů - pro celou oblast zvukové tvorby, tj. pro film, TV, rozhlas, hudební studia, divadla a další zvuková pracoviště.

Tříleté bakalářské studium (BcA.) má univerzální zaměření. Student má získat komplex profesních vědomostí a dovedností a rozšířit si inspirační základnu pro vlastní uměleckou práci prohloubením hudebního, estetického a zvukově dramaturgického cítění, tvůrčí představivosti, kulturního rozhledu atd.

Studijní plán spojuje ve vyvážených proporcích teoretickou výuku - přednášky a semináře - a průběžný program praktických cvičení od elementárních úkolů po ucelená umělecká díla.

Teoretická výuka zahrnuje oborové předměty jako zvukovou tvorbu ve filmu, televizi, hudebních studiích a rozhlase a zvukovou dramaturgii filmu, jejímž smyslem je utřídění a teoretické zdůvodnění postupů v tvůrčí praxi. Dále jsou to základy hudební teorie, matematiky a fyziky, prostorová, fyziologická a hudební akustika, elektroakustika, studiová technika, dějiny umění, estetika, filozofie, psychologie i studium cizího jazyka.

V rámci praktické výuky jsou vedle hry na hudební nástroj a asistentské praxe mikrofonisty zadávány početné soubory průpravných zvukových cvičení i samostatné tvůrčí úkoly:

1) snímání, zpracování, výběr, střih a mixáž zvuku ke společným filmovým a TV cvičením hraných, dokumentárních a animovaných žánrů, natáčených v reálu i ve studiových podmínkách nejrůznějšími technologiemi (kontakt, postsynchron, playback...),
2) realizace vlastních zvukových kompozic rozhlasového typu,
3) nahrávky komorní a orchestrální hudby studiovým i live způsobem,
4) digitální úpravy zvukových materiálů,
5) tvorba syntetických hudebních bloků a ruchů.

Bakalářské studium se uzavírá státní bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba dvou praktických prací (kupř. zvukové ztvárnění hraného, dokumentárního či animovaného filmu, eventuálně hudební nahrávka), obhajoba teoretické diplomní práce, zkouška z teorie oboru a z cizího jazyka. Dvouleté studium magisterské (MgA.) je nadstavbou studia bakalářského. Umožňuje nadaným studentům profesně se specializovat buď na tvorbu audiovizuální (FAMU) nebo na zvukovou režii hudební nahrávky (Hudební fakulta AMU). Cílem magisterského studia je rozvinout individuální tvůrčí schopnosti studenta na samostatných umělecky náročných úkolech a prohloubit jeho teoretické vědomosti ve zvolených speciálních směrech.

Magisterské studium se uzavírá státní magisterskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba náročného audiovizuálního díla, obhajoba diplomní teoretické práce a ústní zkouška z teorie oboru