28. března 2009 v 0:05 |
Administrační tagy: 

Z deníku břichomluvce #2

0:00
/
0:00
Z deníku břichomluvce #2
S.D a L.J. / galerie Školska 28
28. března 2009 v 0:05 |
Administrační tagy: 

Z deníku břichomluvce #2

Mé místo bylo na rozcestí. Poškozenost plotů bila do očí. Zborcené ploty, kanály bez ozvěn. Pocity bezcestí, nic kolem nebylo příslibem ničeho.

Zůstával jsem napůl opřen o sebe sama, ne že bych se potácel, jen jsem se občas rozklepal před ostrostí břitu a jeho blyštěním, oslepujícím, jak se vypráví, klepal jsem se, jak když dveřmi lomcuje zběsile vichřice, za noci, v horečce, z ničeho nic, rád bych byl někdy na nějaké zaklepal, ale nikde žádné dveře na tomhle podivném pustém rozcestí... nevidět. O to víc jsem se sem tam klepal při pomyšlení, co by za takovými dveřmi, kdybych na ně konečně narazil, asi tak mohlo být. Jednoho dne jsem se vydal zpět po svých vlastních stopách, aspoň jsem si to tak myslel, že jsou to nějaké moje někdejší stopy... jako bych cestou postupně všechno odečítal, od konce k začátku, trpělivě, pozorně... Den jako břitva.

Zvukově dramatický výtvor je opřena o fragmenty z básnicko-prozaického textu Hra na ohradu (vydáno: nakladatelství Torst, 2005) básníka a držitele ceny Magnesia litera Stanislava Dvorského z šedesátých let, které osciluje mezi surrealismem, existencialismem a neobvyklou podobou literárního informelu. Jak text, tak i ostatní složky díla výrazně tematizují nemožnou snahu dát světu řád, touhu mu porozumět a nalézt aparát jak jej popsat. Labyrintické útržky maximálně sarkastického textu sice představují příběh jednoho hledání a ohledávání vnějších i vnitřních prostorů člověka, ale také poukazují na neredukovatelnost světa do slov.

00880929.jpeg

Vybrané kusy textu z oddílu Z deníku břichomluvce II jsou režijně a dramaturgicky pojaty Lukášem Jiřičkou a hlasově interpretovány hercem Janem Novotným do podoby vstupního materiálu, který je hudebně doplněn druhým "hlasem" čili zvukovou stopou polsko-německého hudebníka Paula Wirkuse. Hudební složka je vytvořena z laptopem zpracovaných zvuků hlasu a perkusí až k nepoznání a vytváří druhý prostor, který je někdy vůči hlasu až nepřátelský nebo je velmi znepokojující.

00880930.jpeg

Stanislav Dvorský
Narozen 14. července 1940 v Praze, žije v Praze. Básník, esejista, grafik. V mládí působil jako jazzový hudebník, spoluzakládal Traditional Jazz Studio. V letech 1960-1969 se účastnil aktivit okruhu UDS, je spoluautorem ineditních sborníků Objekt 4 a 5 a magnetofonových antologií Antologie 1962 a Fragmenty 1963/64. Od konce 70. let se několik roků podílel na bytových seminářích aplikované psychoanalýzy. Publikoval převážně jen časopisecky (Orientace, Analogon, Iniciály, Literární noviny, Tvar, L'Archibras, Opus International ad.), zastoupen je v několika zahraničních antologiích. Podílel se autorsky i editorsky na sborníku UDS/Surrealistické východisko 1938-1968 a na kolektivních publikacích Obraz člověka v české kinematografii 1922-1963 a Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989. Samostatně vydal výbor básní Zborcené plochy, sbírku Dobyvatelé a pařezy, Hra na ohradu a Oblast Ticha.

Jan Novotný
Narozen 1953 v Táboře, absolvent studia herectví na DAMU v Praze. V letech 1979-80 byl v angažmá v Západočeském divadle v Chebu, kde hrál např. Lysandra ve Snu noci svatojánské, Pavla ve hře Romeo, Julie a tma. Už od dob svého působení v Chebu spolupracoval s velkou režisérskou osobností Janem Grossmanem, který měl na něho zásadní vliv. S ním také odešel do Hradce Králové, později do pražského Divadla S. K. N. a v roce 1990 za ním přešel i do Divadla Na zábradlí. V jeho režii nastudoval titulní roli Dona Juana, hrál zde dále Sidneyho v Kafkově brku (A. Bennett - K. Hermann) aj. Od roku 1993 hraje v Národním divadle; vytvořil zde například roli Desgenaise (Zpověď dítěte svého věku), Helikóna (Zázračný mág), Schwarzbecka (Pan Paul), Feďky, později Alexeje Kirillova (Běsi), Viktora (Romance pro křídlovku), Poutníka, také Jidáše (Pašije), Brighelly (Sluha dvou pánů). Učí herectví na Státní konzervatoři v Praze, věnuje se dabingu a má na svém kontě mnoho filmových rolí mj. Smrt talentovaného ševce, Začátek dlouhého podzimu, Shapirovy rukopisy, Monidlo, Hodina tance a lásky.

--------------

Text: Stanislav Dvorský
Režie, koncepce: Lukáš Jiřička
Hudba: Paul Wirkus /DE-PL/
Hlas: Jan Novotný