27. března 2019 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Veronika Svobodová: RORBU

0:00
/
0:00
Veronika Svobodová: RORBU
Veronika Svobodová ve studiu RS7
27. března 2019 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Veronika Svobodová: RORBU

Veronika Svobodová‘s approach to working with sound infallibly reveals her relation to stage design and the art of installation and performance. In her work she connects the aspects of space, time and situations. The important thing is not the sound itself but the manner in which it is created on stage. It is often a response to specific places in the landscape or architecture. 

Ror-bu represents a sonic experience of staying in an old fishery house called Kråkeslottet (i.e. Crow Castle), which is situated on the very edge of the shore of the Norwegian island of Senja behind the polar circle. It is a traditional fishery house, which was used as a fish-processing plant for many years. Since 2011 it has regularly hosted the ArtiJuli Festival of Contemporary Art and has been a place for artists in residence. 

The word “BU” has different meanings in Norwegian. It can be used as an interjection to scare someone or as a noun meaning a place in a house for storing clutter. The name of the composition also refers to a traditional type of fisherman’s house, ror-bu, which is a place for living or relaxing. 

It includes field recordings made during a train journey and during a month-long stay on the island. Knitting machines from a string museum, the ship Polaris, a walk on the beach, howling wind, frozen rain, hail, creaking stairs, a recording of an old piano, etc. The field recordings are accompanied by two anachronical sound machines producing delicate eruptions and misty noises using primitive mechanical tools, slate plates, sand, stones, a loop station and contact microphones. The post-production work on the resulting composition, Ror-bu, for R(A)DIO(CUSTICA) was contributed to by film sound engineer Jan Richtr.

Kråkeslottet

----- CZ -----

Ror-bu je zvuková kompozice Veroniky Svobodové, jejíž přístup k práci se zvukem neomylně prozrazuje vazby k divadelní scénografii, umění instalace a performance. Ve své tvorbě propojuje hledisko prostoru, času a situací. Důležitý není samotný zvuk, ale i způsob, jakým je na scéně vytvářen. Často se jedná o přímou reakci na konkrétní místa v krajině nebo architektonické prostory.

Kompozice představuje sonický zážitek z autorčina pobytu ve starém rybářském domu jménem Kråkeslottet (tzn. havraní zámek), který stojí na samém konci pobřeží norského ostrova Senja za polárním kruhem. Jedná se o tradiční typ rybářského domu, který byl dlouhá léta využíván pro zpracování ryb. Od roku 2011 tady pravidelně probíhá Festival of Contemporary Art ArtiJuli a je místem pro umělecké rezidence.

Slovo „BU“ má v norštině různé významy. Jedná se o citoslovce pro zastrašení nebo prostor v domě určený ke skladování neužitečných předmětů. Název mimo jiné odkazuje i k tradičnímu typu rybářského domu Ror-bu, tzn. místo k obývání, nebo místo k odpočinku.

V kompozici Ror-bu jsou zpracovány terénní nahrávky nasbírané v průběhu cesty vlakem a měsíčního pobytu na ostrově. Pletací stroje z muzea provázků, loď Polaris, chůze po pláži, kvílení meluzíny, zmrzlý déšť, kroupy, vrzání schodů, nahrávka starého klavíru atd.

Terénní nahrávky znějí vdoprovodu dvou anachronických ruchostrojů rozeznívajících křehké erupce a zamlžené šumy prostřednictvím primitivní mechaniky, břidlicové desky, písku, kamenů, loopstationu a kontaktních mikrofonů.
Na postprodukční spolupráci výsledné kompozice Ror-bu se podílí také filmový zvukař Jan Richtr.