30. listopadu 2022 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Veronika Svobodová & Jasmine Al-Qaisi: swinging dry water/ legănând apă uscată/ houpání suché vody

Veronika Svobodová & Jasmine Al-Qaisi: swinging dry water/ legănând apă uscată/ houpání suché vody
houpání suché vody
30. listopadu 2022 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Veronika Svobodová & Jasmine Al-Qaisi: swinging dry water/ legănând apă uscată/ houpání suché vody

The text-sound composition by Jasmina Al-Qaisi and Veronika Svobodova and this program with the premiere of the piece was co-produced with the SEMI SILENT platform, which, among other things, organizes the Sonic Future Residencies program, where the two artists met in September 2022 and began their collaborative wave-making. The SEMI SILENT platform is presented by its artistic director and chief coordinator Anamaria Pravicencu, in the show.

In this piece, we will travel with both artists to the shore of the Danube in the southern region of Romania, border with Bulgaria. Their work is primarily based on a series of recordings of various performative gestures made at the boundaries between water and land, between forest and open countryside with the help of unprovoked groups of dogs running around near the village of Cetates and text written with voice in various languages: Czech, Romanian and English. An area, marred by humidity, but in defiance of the existence of a river, by dryness also, scarcity and abundance also, silence and noise, the two artists used as a whole orchestra of sounding and resonating matter. They play with the acoustic is blurring of the polarities of time, space, materiality and perception and the text is multilingually verbalised from the perspectives of the forest, the water level, or empty fountains.

Behind the composition "swinging dry water/ legănând apă uscată/ houpání suché vody" there is a permanent performance, not only in the case of its creation and listening through the radio waves, but also in the moment of composting itself, when both authors transferred the material recorded on area of the shore of the Danube and performed with it in the environment of a home studio somewhere in Berlin.

--- CZ ---

Textově zvuková kompozice autorek Jasmíny Al-Qaisi a Veroniky Svobodové a tento pořad s premiérovým uvedením skladby vznikl ve spolupráce s platformou SEMI SILENT, která mimo jiné organizuje residenčníí program Sonic Future Residencies, kde se v září 2022 obě autorky setkaly a začaly společnou vlnotvorbu. V pořadu tuto rumunskou platformy představí její umělecká šefká Anamaria Pravicencu.

V kompozici se společně s oběmi autorkami vydáme k břehům Dunaje v jižní oblasti Rumunska, kde řeka vytyčuje hranici s Bulharskem. Jejich práce se zakladá především na serii záznamu různorodých performativních gest prováděných na rozhraní vody a souše, na rozhraní lesa a otevřené krajiny povětšinou s přispěním bezprizorně pobíhajících smeček psů z nedaleké vesnice Cetate a textů psaných hlasem v různých jazycích: v češtině, rumunštině a angličtině. Oblast poznamenou vlhkem, ale na vzdory přítomnosti řeky i suchem, nedostatkem i bohatstvím, tichem i hlukem, obě autorky využili jako zvukový orchestr rezonující hmoty. Pohrávají s akustickým rozostřováním polarit času, prostoru, materiálnosti a vnímání, verbalizovaném z perspektiv lesa, hladiny vody, nebo z pohledu prázdných studní.

Za kompozicí "swinging dry water/ legănând apă uscată/ houpání suché vody" je skrytá permanentní performance nejen v případě jejího vznikání a také poslechu skrz rozhlasové vlny, ale i v momentě samotného komponování, kdy obě autorky přenesly materiál nahraný na břehu Dunaje a v prostředí domácího studia někde v Berlíně s ním performovali dál. Pouze k tomu využívali jiné prostředky, čas a prostor.