04. února 2015 v 12:59 |

Tři akustické dárky pro Johna Cage

Tři akustické dárky pro Johna Cage
02654240.jpeg
04. února 2015 v 12:59 |

Tři akustické dárky pro Johna Cage

Hlas – postava s velkým H procházející jakýmsi městem plném zvuků, lidí, jejich hlasů a nálad i mentálních vibrací. The City Wears A Slouch Hat - to je název společného projektu, který u příležitosti dvojitého výročí Johna Cage v letošním roce uspořádala evropská skupina producentů EBU Ars Acustica.

Onen Hlas s velkým H – The Voice – je charakteristickou postavou krátkého textu z pera významného amerického skladatele Kennetha Patchena, který v roce 1942 Johna Cage inspiroval. Osamělá obskurní postava HLASU, který prochází jakýmsi městem a sám sebe nechává proměnit v rezonátor okolního dění ... Záměr radiofonické skladby rozepsal Cage do zvukového scénáře čítajícího na 250 stránek. Jeho realizace měla proběhnout v chicagském rádiu Columbia Broadcasting System, ale nikdy k ní z důvodů enormní produkční náročnosti nedošlo.

The city wears a slouch hat – Město se širákem – tak se měla rozsáhlá Cageova skladba z roku 1942 jmenovat, zůstala však pouze vizí. Přesto se jednalo o vizi, která později rezonovala nejen v kultovní cageově skladbě 4.33, ale například i v jednom z nejzásadnějších radiofonických počinů minulého století – Roaratoriu - v něm se cageovský moment obskurního “hlasu” s velkým H potkává s joyceovskými Plačkami...

Právě tento moment byl výraznou inspirací protéměř dvacítku umělců povětšinou z evropských zemí, kteří se už v květnu připojili ke společnému cageovskému evropskému vysílání. U této pžíležitosti vytvořili původní kompozice, které mnoha různými způsoby reflektovali onen cageův záměr kompozice pro chicagské rádio CBS. V tomto speciální příspěvku k výročnímu dni Cageova úmrtí přinášíme i zde k poslechu tři kompozice, které vznikly sonickými pery českých autorů. Zde jsou.

Petr Graham: soft morning city lsp!

(In Memory of Kenneth Patchen and John Cage)


Nahráno ve studiu FaVU, Brno, leden 2012; technická spolupráce Jiří Suchánek

Název skladby je citací z Finnegans Wake Jamese Soyce, na kterou odkazuje John Cage v předmluvě ke své skladbě ASLSP. Radioakustická kompozice soft morning citylsp! je určitou parafrází rozhlasové hry The City Wears a Slouch Hat, kterou v roce 1942 vytvořili Kenneth Patchen a John Cage, a je připsána jejich památce. Pro vokální part (nahraný autorem samotným) byl použit původní Patchenův text pro postavu nazvanou THE VOICE, zde ovšem zredukovaný pouze na citoslovce a samohlásky. Ve výsledné kompozici však zaznívá jen nepatrná část.

Osamělý hlas se toulá po ránu ulicemi a naslouchá jejich hudbě. Život města rozechvívá struny v jeho duši – ty jsou však pěkně rozladěné...
______________________

Petr Graham: Piano Wears the Slouch Strings

Ve studiu FaVU jsem našel neuvěřitelný nástroj: starý klavír, přesněji, jen jeho rám s poškozenými, rozladěnými a uvolněnými strunami. Věřím, že John Cage by ocenil nepředvídatelnost jejich zvuku a jejich naprosto jedinečné ladění.

Domovská stránka Petera Grahama
_____________________

Michal Cáb, Aleš Čermá: Withouthat
zpěv: Jitka Charvátová

Žádné dvě procházky městem nejsou stejné, nejsou dvě stejná ticha a vůbec vše, co dříve nějak zaznívalo zní dnes docela jinak. Kompozice Withouthat je více než pokusem o rekonstrukci ztracené partitury její utopistickou reaktualizací. Apokalyptická procházka městem, co mu vzal vítr klobouk – geigerův přístroj místo kalimby – nikdy nespatřené formy života – přerušené vedení komunikačních i informačních tepen – neopaleolitická dílna – zástupy, co si zavírají čas, aniž by to kdokoliv postřehl.

Michal Cáb ve své tvorbě osciluje mezi tichem a hlukem, stejně jako mezi řádem a chaosem, vypočitatelností a „náhodou“. Nijak jinak to ani nejde. Příležitostně spolupracuje. Hraje a pracuje s otevřeným softvérem (Pure Data, SuperCollider), kódem a zpětnou vazbou.

http://ticho.multiplace.org
http://artycok.tv/lang/cs-cz/8130/cab-michal

Aleš Čermák (*1984) je autorem, editorem a zakladatelem nezávislého nakladatelství Ausdrucks Books. Společně s Jankem Rousem založili v roce 2010 prostor pro dočasné aktivity Studio Letná. V roce 2011 společně s Klárou Doležálkovou a Jakubem Kovaříkem vznikl experimentální časopis Material, který se zaměřuje a zkoumá různé druhy a možnosti spolupráce. V roce 2010 absolvoval stipendijní pobyt na Cooper Union School of Art v New Yorku. V současné době dokončuje studia na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Intermédia Jiřího Příhody.
http://alescermak.info