25. července 2016 v 14:47 |

Terri Hron: Forensic Music

0:00
/
0:00
Terri Hron: Forensic Music
03654925.jpeg
25. července 2016 v 14:47 |

Terri Hron: Forensic Music

Poezie, která v kompozici zní, pochází z poslední sbírky mého dědečka, Jana Vladislava. Je pro mě obtížné vysvětlit, jakým způsobem jsou jednotlivé básně propojené, a také odstřihnout sebe sama od vztahu k němu samotnému – ať už zažívaného osobně, nebo prostřednictvím mé matky. Nemožnost vytvoření takových propojení a snaha pochopit, „co to všechno znamená“, je vlastně duchem mé kompozice Forensic Music. Zkouším v ní proti sobě stavět podobně disparátní elementy, nechávám je vyvěrat na povrch a čekám, až se opět srazí.

Forensic Music je také jakousi archeologií mých dřívějších skladeb – Pták Ohnivák, BitterSweet a Fénix. Všechny jsou propojené představou transformace a znovuzrození. Různé elementy jsou prosévány, obraceny naruby a skládány opět dohromady. Jako kdybych ty skladby ničila, následně je opět dávala dohromady a zkoušela přijít na to, jak fungovaly a komunikovaly – ovšem bez jasného výsledku a závěru.

0:00
/
0:00


Terénní nahrávky, které jsem použila ve Forensic Music, se vztahují k poetickým obrazům básní a archeologickým aluzím: zpěv ptáků, příboj oceánu prosévající plážové kamínky, invazivní mechanické hluky a oheň.