18. července 2020 v 19:00 |
Administrační tagy: 

PŘESLECHY / World listening day 2020

PŘESLECHY / World listening day 2020
Soundwalk: Levy Hradec / Potoky
18. července 2020 v 19:00 |
Administrační tagy: 

PŘESLECHY / World listening day 2020

[english below] Co si představujeme pod slovy slyšet, naslouchat, poslouchat, průzvučnost, doslech? Na první poslech to vypadá jako samozřejmost, ale uvědomujeme si jak sluch a akustika formují naše myšlení, uvažování a jednání v osobních i společenských souvislostech?

Zvukové pásmo Přeslechy je věnováné naslouchání, což je i téma Mezinárodního dne poslouchání, který připadá na 18. července. Byl vyhlášen k poctě kanadského filosofa a skladatele Raymonda Murraye Schafera, který se narodil v roce 1933. Prosazoval myšlenku, že umět naslouchat a slyšet je schopnost, kterou je třeba kultivovat, protože nás propojuje se světem vlastně hlouběji, než například zrak.

Není náhoda, že Schafer - spolu s kolegy jako byli John Cage, Hildegard Westerkamp, nebo Pauline Oliveros - rehabilitovali umění naslouchat, obrátili naši pozornost k tzv. zvukovým krajinám a prosazovali ideu akustické ekologie právě v 60. letech, v době, kdy technologie reprodukce a distribuce zvuku, rocková hudba a hluk strojů rychle kolonizovaly svět v globálním měřítku. Ticho, pestrost a ostrost sluchu pro civilizovaného člověka ztrácely smysl a stávaly se vzácnými.

V březnu 2020 světovou ekonomiku, založenou na principech růstu, spotřeby a nadprodukce  na delší dobu ochromil fantom pandemie a lidstvo zachvátil strach z šíření viru a smrti. Důsledkem této krize bylo to, že téměř všudypřítomný hlomoz výroby a spotřeby utichl a “ticho” a “prázdno” se spolu se zvířaty vrátily do městských ulic, továren i domácností.

Pásmo Přeslechy je tříhodinová koláž sestavená ze zvukových dokumentů, zabývajících se fenoménem naslouchání, ticha a hluku, sonické ekologie, a několika příspěvky, které teď a tady reflektují současnost, která nás dovedla k tomu, že se musíme vyrovnat s “ohrožením” neobvyklého ztišení, které je často provázeno citlivostí na sluchové vjemy, kterých jsme si v neustálém shonu a hluku přestali všímat.

Zazní krátké rozhovory, a zamyšlení k tomuto tématu společně se záznamy zvukových procházek a různých terénních nahrávek pořízených speciálně pro tuto příležitost Sara Pinheiro, Jan Trojan, Jaroslav Kořán, Marek Hlaváč, Lloyd Dunn, Stanislav Abrahám, David Pevný, Šarka Zahálková a Miloš Vojtěchovský s Ráchel Skleničkovou, John Grzinic, Udo Noll. V komentářích uslyšíte Denisu Červenkovou, Annu Kvíčalovou, Jana Buriana mladšího., Tomáše Šenkyříka, Lucii Páchovou, Borise Klepala, Luďka Čertíka, Marka Kopelenta. Představíme projekt globální zvukové mapy aporee.org, zvuky z portálu sonicity.cz a zazní také tématicky zaměřené zvukové kompozice z archivu projektu Radiocustica od autorů, jako jsou Michal Kindernay, Peter Cusack nebo Pablo Sanz. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

What do we imagine by the terms “to hear”, or “to listen”? This seems to be obvious, but … are we actually aware of the ways in which how we hear and acoustics shape our perception and behaviour in both the personal and social contexts?

The radio program Přeslechy / Crosstalk is dedicated to the act of listening, and this is also the theme of International Listening Day, celebrated on July 18, which honors the Canadian philosopher and composer Raymond Murray Schafer, who was born on this day in 1933. Schafer came up with the idea that to listen and to hear are abilities, which are necessary to protect and cultivate, because hearing connects us to the world, perhaps more deeply than, for example, sight. 

Schafer, together with such colleagues as John Cage, Hildegard Westerkamp, and Pauline Oliveros, rehabilitated the art of listening, directed our attention at soundscapes, and promoted the idea of acoustic ecology. It is no coincidence that he did so back in the 1960s, when the technology of reproduction and distribution of sound, rock music, and industrial noise started to colonize the earth on a global scale. Silence, diversity and acuity of hearing have since lost their meaning for civilized man, and are now endangered.

Přeslechy/ Crosstalk is a three-hour collage of sound documentaries dealing with the phenomena of listening, silence and noise, and sonic ecology. It includes contributions that reflect the present situation, which during the coronavirus lockdown, have forced us to deal with an unexpected silence.

Interviews and reflections on this subject, along with recordings of sound walks and various field recordings have been made sometimes for this occasion by Sara Pinheiro, Jan Trojan, Jaroslav Kořán, Marek Hlaváč, Lloyd Dunn, Stanislav Abrahám, David Pevný, Šarka Zahálková, Miloš Vojtěchovský with Ráchel Skleničkova, or John Grzinich. The program includes interviews with Luďek Čertík, Denisa Červenková, Anna Kvíčalová, Jan Burian. Jr., Tomáš Šenkyřík, Lucie Páchová, Boris Klepal, Marek Kopelent, Udo Noll presents his aporee.org global sound map project. Also included are field recordings from sonicity.cz, and thematically focused sound compositions from the Radiocustica project archive by sound artists such as Peter Cusack, Michal Kindernay, and Pablo Sanz.