30. října 2019 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Pablo Sanz: STRANGE STRANGERS

0:00
/
0:00
Pablo Sanz: STRANGE STRANGERS
Pablo Sanz: STRANGE STRANGERS
30. října 2019 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Pablo Sanz: STRANGE STRANGERS

STRANGE STRANGERS je skladba založená na nahrávkách přírodních zvuků, které byly pořízeny v průběhu několika týdnů v suchém období roku 2015 na různých místech území Amanã a Mamirauá ve střední části amazonské oblasti.

Původní nahrávky poukazují na nezvyklé posluchačské perspektivy a setkání během „procházek s kánoí“ v přítocích řek, kanálech, jezerech, na říčních březích a v zaplavených lesích. Zvukové záznamy zachycují spletité životní projevy mnoha živočišných druhů (ptáků, hmyzu, savců, obojživelníků a ryb), rostlin, vody a geofyzikálních procesů a útvarů, vnímané pomocí speciálních posluchačských zařízení. Použité materiály obsahují terénní nahrávky pořízené pomocí parabolických mikrofonů, zvuky podvodního světa a objevitelské cesty do ultrazvukového pásma, nezaznamenatelného běžným lidským sluchem. 

„Ekologické myšlení pracuje se vzájemnou propojeností, které říkám síť. Kdo nebo co je navzájem propojeno? Síť provázaných věcí je obrovská, snad až nezměrná. Každý objekt v ní vypadá zvláštně. Nic neexistuje samo o sobě, a nic tedy není zcela „samo sebou“. ... Naše setkání s ostatními tvory dostává hluboký rozměr. Tito tvorové jsou zvláštní, dokonce i uvnitř. Když je poznáváme, stávají se pro nás ještě podivnějšími, cizejšími. Hovoříme-li o formách života, hovoříme o podivných cizincích (strange strangers). Ekologické myšlení předpokládá existenci velkého množství propletených podivných cizinců.“ [1] 

„Strange strangers“ je pojem Timothyho Mortona označující jiné než lidské bytosti, o nichž se uvažuje jako o nejednoznačných entitách, o tvorech, které není možné plně pochopit a klasifikovat. „Naše setkávání s ostatními bytostmi – a s naším bytím jako s čímsi odlišným – je podivnou cizotou.“ [2] Tato představa nás vybízí, abychom zkoumali paradoxy a trhliny identity v rámci „lidského“ a „jiného než lidského“ a v rámci „sebe sama“ a „jiného“. Navíc, poznáme-li život mimo lidskou oblast, umožní nám to považovat zvuky a umělecká díla za fenomenologické bytosti, které v určitém výrazném smyslu vyjadřují „něco jako činnost a něco jako hnutí mysli“. [3] 

STRANGE STRANGERS nás vybízí k poslechu (uvnitř) zvláštního světa. Jindy jasné hranice mezi věcmi a vjemy jsou zastřené. Dílo rozvíjí nejednoznačné, důvěrné a zkušenostní způsoby poslechu. Tento způsob ekologického poslechu nás vyzývá, abychom zvuky považovali za entity („výtvory času“)[4], jež mají tentýž ontologický význam jako bytosti, materiály a procesy, které je vytvářejí. Rovněž nás vede k tomu, abychom poznali aktivní povahu vnímání a tvůrčí povahu poslechu. 

Ekologické myšlení přesahující rámec konvenčního vnímání životního prostředí a takzvané „přírody“ nás vybízí, abychom se vzdálili antropocentrickému nazírání světa. V této souvislosti přináší alternativy ke všeobecně přijímaným předpokladům a vyjádřením kreativních postupů zabývajících se zvukem životního prostředí a možnými formami „environmentálně laděného“ a „ekologického“ umění. Tento druh poslechu zpochybňuje vyjadřovací, narativní, utilitární a na obraz zaměřená paradigmata, a přesahuje tedy tendence převládající v současné společnosti. 

Strange Stranger

Poděkování: 
- Instituto Mamirauá, Tefé, Amazonas, Brazil
- Laboratorio de Acústica e Artes Sonoras (LASom), UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brazil
- Sonic Arts Research Centre (SARC), QUB, Belfast, Northern Ireland, UK
- Visby International Centre for Composers (VICC), Gotland, Sweden
- Elektronmusikstudion EMS, Stockholm, Sweden
- Santander UK Foundation 
- Acción Cultural Española (AC/E) and the Spanish Embassy in Sweden 
- T37 Studios, Madrid, Spain

Zvláštní poděkování patří Maria Cecília Gomesové a polním specialistům, vědcům, zaměstnancům a obyvatelům, kteří pomáhali v regionu Tefé a místních komunit kolem řek Baré, Boa Esperança, Jarauá a Horizonte v oblastech Amanã a Mamirauá, dále pak poděkování patří Timothy Mortonovi, Eduardo N'gongoovi a Ladislavu Železnému.

Reference:
[1] Timothy Morton. The Ecological Thought. 2010
[2] Timothy Morton. Thinking Ecology: The Mesh, the Strange Stranger, and the Beautiful Soul. 2010
[3] Timothy Morton. Earworms. 2017
[4] Casey O’Callaghan. Sounds: A Philosophical Theory. 2007

Strange Strangers