Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

Miroslav Tóth

Skladateľ a saxofonista narodený v Bratislave (1981). Špecializuje sa na súčasnú, improvizovanú, filmovú alebo elektroakustickú kompozíciu. V súčasnosti je doktorantom na katedre skladby HAMU v Prahe. Magisterské štúdium v skladbe ukončil na VŠMU v Bratislave u Vladimíra Godára. Do tretieho roka štúdia študoval u Jevgenija Iršaia. Kompozičné začiatky absolvoval u Ilju Zeljenku. Rovnako je absolvent hudobnej vedy na Univerzite Komenského v Bratislave.

Je autorom jednoaktovej opery Zázračná masážna tyč pre úradnikov vo verejných inštitúciach a troch video opier - Zuz za zub, Oko za oko a Tyč a nedokončenej opery Outpark. Napísal kabaretnú suitu BallOnAir, desaťčasťové Requiem za mafiána pre a capella zbor a kontratenoristu, komorný klavírny koncert Smutný valčík, skladby pre komorný ansámbel, množstvo elektroakustických skladieb, ako aj skladieb pre menšie obsadenia, sólistov, tak aj jednotlivých skladieb pre autorské zoskupenia ako Dunkeltherapie alebo Funeral Band. 

Vytvoril hudbu do desiatky dokumentárnych filmov. Pravidelne spolupracuje s Ivanom Ostrochovským alebo Róbertom Kirchhoffom. Hudbu vytvoril aj pre Zuzanu Liovú, Lenku Chovanec - Morvčíkovú, Katarínu Hlinčíkovú, Roberta Švedu, Petra Kerekeša alebo Janu Bučko. V roku 2015 vytvoril hudbu pre divadlo Na Peróne. 

Popri kompozičnej práci sa aktívne venuje improvizovanej hudbe v stredoeurópskom kontexte. Ako saxofonista je súčasťou alebo vytvára rôzne formácie v Krakove, Prahe, Viedni, Bratislave, Košiciach alebo v Budapešti napríklad s Michalom Paľkom, Slávom Krekovičom, Michalom Matejkom, Samuelom Szabom, Marekom Kundlákom, Mikulášom Havrilom, tak v Budapešti s Juhász Orsolya Anna, Kováts Gergőm, Kovács Gergelym, Ájtai Pétrom, Meggyes Ádámom, Balázsom Pándim alebo Áronom Portolekim. V Krakowe s Rafalom Mazurom, Michalom Dymnym, Mieticzyslawom Górkom, Paulinou Owczarek. Vo Viedni s Didi Kernom, Philipp Quehenbergom. V Českej republike s Petrom Vrbom, Georgom Cremaschim, Tomášom Mikom alebo Vojtechom Prochádzkom.  

V roku 2006 založil improvizačný orchester Frutti di Mare, premenlivý ansámbel viac ako 60 vystupujících v jedenástich odlišných konceptuálnych projektoch. V tom istom roku vytvoril improvizačný ansámble Musica Falsa et Ficta, s ktorým popri množstve koncertov a realizácii nahral v roku 2015 CD Hexenprocessen Martina Burlasa. 

Ako organizátor podujatí momentálne dramaturgicky vytvára Kompozičné laboratórium alebo je autorom námetu o cykle dokumentárnych filmov o slovenských skladateľoch - Hudobníci, na ktorom pracuje dodnes od roku 2013.