Milan Guštar

Skladatel Milan Guštar

Milan Guštar

Organolog, skladatel, konstruktér elektronických, elektroakustických, multimediálních a interaktivních systémů a programátor, narodil se v roce 1963 v Kolíně.

Vystudoval obor Elektronické počítače ČVUT v Praze (1981–86), kde byl poté odborným asistentem (1986–92). V 90. letech absolvoval několik pracovních pobytů na San Jose State University v USA. Obor Informatika a aplikovaná matematika vystudoval na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě (1999–2003), kde získal titul Ph.D. V letech 2002–08 byl vědeckým pracovníkem Akademie věd České republiky (věnoval se matematickému modelování a simulaci systémů).

Hudbou se aktivně zabýval od dětství, ale od počátku více ze stránky teoretické než praktické. Jeho současný vztah k hudbě vychází z pythagorejského pohledu na svět jako manifestaci číselných principů. Milan Guštar je znalcem prakticky celé oblasti slaboproudých elektrických zařízení a elektroniky. Své teoretické znalosti dovede uplatnit při spolupráci ve vytváření zvukových, obrazových a zvukově obrazových objektů. Těžištěm jeho činnosti je od konce 70. let minulého stol. navrhování, vývoj a zakázková výroba elektronických a elektroakustických zařízení a hudebních nástrojů, multimediálních a interaktivních systémů, tvorba programového vybavení, záznam a zpracování zvuku a konzultační činnost.

Od roku 1993 se této práci věnuje pod obchodním jménem ARTech. Specializuje se na spolupráci s výtvarníky a dalšími umělci při realizaci multimediálních, interaktivních a kinetických děl (např. David Černý, Krištof Kintera, Veronika Bromová, Radim Labuda, Kurt Gebauer, Miloš Vojtěchovský, Floex, Michael Bielicky, Jan Mucska, Federico Diaz, Lukáš Rittstein, Petr Svárovský, Petra Vargová, Gabriela Jurkovičová). Podílel se na restaurování a rekonstrukci děl pro výstavy Jitro kouzelníků (Národní galerie, Veletržní palác, Praha, kurátor: Jaroslav Anděl, 1996); Zdeněk Pešánek (Národní galerie, Veletržní palác, Praha, kurátor: Jiří Zemánek, 21. 11. 1996–16. 2. 1997); Frank Malina – Bod–linie–vesmír (Museum Kampa, kurátor: Vít Havránek, 7. 11. 2007–7. 1. 2008).

V oblasti teorie se zabývá interdisciplinárním výzkumem v elektronice, informatice a aplikované matematice, modelováním a simulací, matematickými principy v hudbě a umění, teorií tónových soustav, algoritmickou kompozicí a sonifikací. Matematické principy se objevují také v jeho kompozicích a zvukových a multimediálních instalacích, při jejichž vytváření často využívá své teoretické a praktické znalosti elektroniky a elektroakustiky.

Průběžně přednáší na pražské AVU, FAMU, HAMU, FF UK ad. Své znalosti o zdrojích zvuků, úmyslně vyvolávaných či upravovaných za pomoci elektřiny, shrnul do dvousvazkového díla Elektrofony, v němž se na půdoryse všeobecné organologie a elektrotechniky zabývá prehistorií, dějinami a současným stavem tohoto oboru. Elektronické a elektromechanické hudební nástroje a zařízení, jejichž konstrukci a fungování ve svých literárních pracích popisuje, je schopen v případě potřeby zhotovit. Kromě jiného již z jeho dílny vyšly elektronické varhany (6 oktáv, 5 stop), monofonní syntetizéry, programovatelné elektronické bicí, MIDI klaviatura, MIDI Timecode Display a theremin.
Své knihy a zvuková CD vydal ve vlastním nakladatelství Uvnitř.

www.uvnitr.cz