25. listopadu 2016 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Martin Ožvold: Šumíky / pocta nechtěnému

Martin Ožvold: Šumíky / pocta nechtěnému
03732926.jpeg
25. listopadu 2016 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Martin Ožvold: Šumíky / pocta nechtěnému

Akusmatická kompozice ŠUMÍKY je na jedné straně inspirovaná básní Rumori, rumorini e rumoracci Vladimíra Majakovského a na straně druhé estetikou odpadu a konceptem zjemňování nechtěných chyb.

Martin Ožvold k tomu uvádí: "Skladbou Šumíky sa pre mňa uzatvára viac ako ročný projekt generovania a zhromažďovania zvukového materiálu, či už syntetickými procesmi, alebo terénnými nahrávkami spojených s mojím študijným pobytom v holandskom den Haagu. Skladba materiálne vychádza zo zvukovov patriacich k non-places v okolí hlavnej Hágskej stanice a elektroakusticky manipulovaných nahrávek "nechcenými artefaktmi záznamových médií - šumov vinylovej platne, páskového nahrávača, či vedľajších procesov spojených s nahrávaním, akým je v tomto prípade akustická spätná väzba.

Non-places - neologizus uvedený francúzskym antropológom Markom Augém označujúci transientné miesta, v ktorých zostávajú ľudia anonymný, miesta, ktoré podľa jeho definície nie su dostatočne signifikantné na to aby boli považované za miesta.

Šumi, chyby a reprezentujú stopy aktivity a prenosu zvukovej informácie, alebo všeobecne akejkoľvek ľudskej aktivity , ktoré sú síce všade prítomné, ale všeobecne nie su vnímané ako dostatočne signifikantná zvuková informácia. Skladba Šumíky je zvukovým experimentom spájania, artikulovania a mutovania objektov, priestorov a procesov ležiacich na okraji individuálneho záujmu v teritóriach nikoho, v teritóriach, ktoré však nachádzame v nás samých." /// MArtin Ožvold

Hlasová a textová spolupráce: Johana Švarcová