25. srpna 2017 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Lukáš Jiřička & Kevin Drumm: Peklo

Lukáš Jiřička & Kevin Drumm: Peklo
PEKLO
25. srpna 2017 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Lukáš Jiřička & Kevin Drumm: Peklo

„Mnou vchází se v noc, která nemá rána,Mnou vchází se do zatracenců vlasti. /.../Než začne strašná služba – a než nastane to! Než nastane to!... A již ho to zase mělo, již ho to zase stihlo – a kdyby za tím světem samy tuchy pekel zjednávaly celou nejstrašnější jistotu, nebyl by se zlekal ničeho, nebyl by se vzdal toho světa v duši své. Již zase háral jeho zrak, a celá jeho bytost u vábnosti a nastrojení svém jakoby se chvěla v nedočkavé touze.“

Šlejharův román Peklo, tato pokroucená a drásavá pozapomenutá próza na pomezí symbolismu a naturalismu, je temnou reflexí rozvíjející se industrializace i jedné z jejích obětí. Ovšem to, co upoutává na tomto jedinkrát vydaném románu nejvíce, je hlavně autorův jazyk. Hutný, plný opakování, variací, plný až barokních záhybů a ornamentů. I přes veškeré archaismy je Šlejhar v mnohém jedním z nejradikálnějších a nejmodernějším z českých spisovatelů. Klade každému, kdo se s ním utká, nejednu překážku, a proto je vyzyvatelem k dalšímu uchopení.

Titulní peklo není peklem v náboženském smyslu, ale cukrovarem, fabrikou. Peklo je i stavem mysli či, přesněji, osudem jednoho z cukrovarnických dělníků, zapřažených do vysilující práce. Je existenciálním stavem naprostého vysílení, kontinuální dřinou bez výhledu na vysvobození. A ten všudypřítomný hluk, lomoz, bušení a skřípění. Rozhlasová kompozice Peklo vznikla díky spolupráci režiséra Lukáše Jiřičky a amerického elektronika, kytaristy a předního noisového tvůrce Kevina Drumma. Ve skladbě jsou však také využity improvizace Vojtěcha Procházky na harmonium a zpěv duchovního Františka Vehovského, který vytváří ze skladby až repetetivní monolit, pomalu se hroužící se do hlubších a ještě temnějších sfér, z nichž není vysvobození.

Peklo nabízí pomalu se rozvíjející plochu plnou jemných detailů, hypnotickou a intenzivní zvukovou magmou, v níž Kevin Drumm umně splétá elektroniku s čistě akustickým zvukem harmonia, aby dal prostor hlasu duchovního k jeho až mantrické interpretaci textu.

Hudba: Kevin Drumm /USA/
Režie a dramturgie: Lukáš Jiřička

Hlas: P. ThLic. Norbert František Vehovský O.Praem.
Harmonium: Vojtěch Procházka
Text: Josef Karel Šlejhar