31. března 2012 v 0:05 |
Administrační tagy: 

Jiřička & Ježek: Vůle

0:00
/
0:00
Jiřička & Ježek: Vůle
02591384.jpeg
31. března 2012 v 0:05 |
Administrační tagy: 

Jiřička & Ježek: Vůle

28./I Vorber: Rev. – M – Fuss-Han –P N Z. St. – Buch – Was i.d.T – Tr. – Ras – Zett. Vše vezdejší nicotné; a vše nicotné: pochopil jsem, že obé jest u mne identické: vše i nejtranscendentálnější jest u mne už – cela va sans dire – vezdejším. Vysoký stupeň božskosti... Mé mašině schází jen jakýsi malý hřebík – Rád bych ještě zvěděl, který. 

Krásný jako náhodné setkání Ladislava Klímy a Strýčka Jedličky na smyčcovém duetu ve vysočanské nádražní restauraci.

Sebrané filosofické deníky a poznámky Ladislava Klímy v obsáhlém svazku Mea jsou tvořeny velmi rozdílnými, ale vždy osobními zápisky, fragmenty či zárodky filosofických postulátů, vzpomínkami či velice běžnými črtami všedních zážitků, které odhalují jednoho z nejautentičtějších českých myslitelů a literátů pohrdajícího literaturou z téměř neznámé strany. Značná část Klímových zápisků je navíc psána německy, latinsky či francouzsky, ale hlavně – je psána ve zkratkách, které musely být i pro editora dobře obeznámeného s dílem obtížné k rozluštění.


Rozhodli jsme se zanechat Klímovo dílo v podobě, v jaké bylo napsáno, a to i se zkratkami, nedořečenými či nevysvětlenými informacemi, ovšem do kompozice Vůle jsme zahrnuli i poznámky, překlady a vysvětlivky editorky díla Eriky Abrams.


A jinak: dva herci hovořící česky a německy. Minimální interpretace textu. K tomu přidaný autodidakt a skutečně surový tvor českého filmu, estrád, televize a akcí pro děti – polyglot zvířecí říše - Strýček Jedlička. Egosolista z rodu nevědoucích. Dále smyčcový duet druhořadého skladatele. Opožděný expresionismus. Sterilní studio. Nádražní restaurace na Vysočanském nádraží. Zvuky z povzdálí. Tlampače. Vlaky. Periférie. Nejstarší dlažba v Praze. Tunel. Pivo. Rádio a opilost. Kouř. Neházet vajgly do Pisoáru. Absolutní pieta.


Zvláštní poděkování patří nakladatelství Torst.

02591383.jpeg

Text: Ladislav Klíma
Dramaturgie, režie: Lukáš Jiřička
Hudba, zvuková realizace: Martin Ježek
Hlas: Halka Třešňáková a Vladimír Marek (a Strýček Jedlička)
Hudební interpretace: Mikuláš Ježek a Ludmila Limpouchová