15. dubna 2020 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Iva Polanecká a Martin Marek: Mručení Země

Iva Polanecká a Martin Marek: Mručení Země
Iva Polánecká a Martin Marek /// Mručení Země
15. dubna 2020 v 22:00 |
Administrační tagy: 

Iva Polanecká a Martin Marek: Mručení Země

„Cesta ke hvězdám je logickým výsledkem úsilí člověka zkoumat, poznat přírodu kolem sebe. Nejméně pět tisíc let je naše civilizace hnána touto neuhasitelnou touhou vpřed. V nepřetržitém sledu dějin, zmítaných bouřemi válek a lidských bolestí, míří k jedinému cíli: k životu ve věčném míru mezi národy a v tvůrčí radostné práci.“ ///  HOCH, Alois Adalbert. In: DVOŘÁK, Josef. Do kosmického prostoru. Praha: Práce, 1960.

V roce 1977 spustila NASA nový kosmický program pod názvem Voyager, jehož náplní je výzkum vnější části Sluneční soustavy. Ambiciózní program zahrnoval i umístění časových schránek na palubě Voyageru 1 a 2, určených pro zprostředkování informací o našem světě mimozemským civilizacím. Poselství Voyageru je zaznamenáno na 12 palcové gramofonové desce z pozlacené mědi, na níž jsou v analogové formě zakódovány vybrané snímky a zvukové nahrávky, které mají vylíčit rozmanitost života a kultury na Zemi. 

Z racionálního hlediska nemá existence plaket či desek velký smysl. Je spíše výrazem optimismu dané doby v oblasti kosmického výzkumu — optimismu, o který jsme za ta léta přišli. Poselství člověka mimozemským civilizacím se nenávratně vzdalují od svého původce, avšak ten by se od vlastních poselství neměl vzdálit, nýbrž dbát o to, aby jeho přání a víra vyplnily duši celého lidstva. Poselství člověka člověku, poselství druha druhu.

Současná poselství se tentokrát obracejí k samotným pozemšťanům. Aktualizují sdělení a reflektují dobu uplynulou od původních pozdravů Voyageru i tehdejšího vesmírného optimismu. Osobní vzkazy a terénní nahrávky přicházejí od různých lidí napříč naší planetou. Původní pozdravy se přirozeně vyvinuly v poselství s více či méně naléhavým apelem k soudobým událostem.

Zvuková kompozice vychází z původní skladby Sounds of Earth zaznamenané na Zlaté desce Voyageru, avšak se znatelným otiskem dnešní doby. Revize původních nahrávek přináší několik nových témat a perspektiv, které se staly určující pro výslednou kompozici. Vybraná poselství jsou tématickým úvodem jednotlivých částí či kapitol, které přibližují zvuky a ruchy světa živého a umělého, světa přírodního a antropogenního. Vlastním soustředěným a hlubokým poslechem nás Mručení Země vybízí naslouchat rytmu okolního světa napříč časem i prostorem a také bohaté paletě zvuků každodenního života. Mručení Země je nasloucháním hlučné planety, kterou vnímáme jako svébytnou zvukovou entitu.

-------

1 — Yek tunal. / Dobré slunce.
Prostor nad povrchem planety, oběžná dráha Země, ionosféra. Změna měřítek, v rámci nichž vnímáme svět. Posun od planetární k lokální perspektivě. Průlet skrze sonické sféry, o kterých možná ani netušíme, že nás obklopují. Krása a znělost lidských jazyků může snadno přerůst v globální telekomunikační smog.

2 — Hola, queridos y queridas terricolas. / Ahoj, milí pozemšťané.
Život a plynutí času na Zemi. Ne–obyčejným přírodním prostředím postupně proniká lidská stopa.

3 — 五大訴求 缺一不可。/ Dělej, co můžeš.
Hluk viditelného i neviditelného světa, ozvěna antropocénu, přírodní katastrofy. Hučení sněžných děl v zimě střídá vrčení benzinových sekaček v létě. Masové kácení lesů, vyschlá krajina, lodní přístavy, ale i tající ledové masivy, požáry a orkány vyvolávající tísnivou atmosféru.

4 — みなさん頑張ってください。/ Pět požadavků, ani jeden méně.
Zvuky změn. Sociální rezistence, demonstrace, ekologický a politický aktivismus.

5 — Om konstnären har en uppgift, är det att se och att känna. / Pokud má umělec úkol, je to vidět a cítit.
Kapitola otevřená posluchači. Jak bude vnímat svět nyní? Přemýšlet ve změněných perspektivách je ohromující.

-------

Iva Polánecká a Martin Marek /// Mručení Země