27. prosince 2023 v 22:00 |

Hidden Voices

Hidden Voices
27. prosince 2023 v 22:00 |

Hidden Voices

Skladba Hidden Voices v sobě zrcadlí pohled na společnost jako na celek nerozdělovaný na různé vice či méně upozaďované skupiny lidí a zároveň v sobě obtiskuje radost ze společné tvorby a tvůrčího proscesu. Tvůrkyně Ursula Sereghy, Sara Pinheiro, Marie Čtveráčková přináší perspektivy a otázky ve smyslu sdílení přístupu, myšlenek, názorů na autorství, na tvorbu, ale třeba i na společnost a její hierarchii.

V triu tvůrkyňe už delší dobu spojují své síly, ale především na projektové, edukativní, či organizační bázi. Pod kuratelou Prague Synth Library např. v projektu "Nehudba nemíst" nebo během konference "Plugin and trigger change", kterou oragnizovaly společně s Goethe institutem v Praze v roce 2023, atd. Zároveň jsou všechny solově aktivní na hudební scéně s různými směry zaměření. Skladba Hidden Voices je pro ně společným tvůrčím setkáním vůbec poprvé.

Postupně sdílely své různé osobní zkušenosti, hudební a zvukové materiály, své názory a hlasy, myšlenky a také svůj čas, který postupně zkondenzovaly do výsledného poslechového kusu. Vybízí k zamyšlení se nad autorstvím a otázkámi související s liberárními tendecemi nehierarchiského chápaní umělceké tvorby a provozu, vycházející nejen z nějakých ideových předpokladů, ale také z čistě pragmatických aspektů času a prostoru.