21. května 2012 v 14:42 |
Administrační tagy: 

Eric Rosenzveig: I Don't Understand; Czech Politics

0:00
/
0:00
Eric Rosenzveig: I Don't Understand; Czech Politics
02622399.jpeg
21. května 2012 v 14:42 |
Administrační tagy: 

Eric Rosenzveig: I Don't Understand; Czech Politics

Rád bych poděkoval všem 48 "politickým subjektům", kteří se v červenci a srpnu letošního roku podíleli na vzniku tohoto díla. Jsou to přátelé, sousedi, rodina a známí, jejichž cesty se tohoto léta zkřížily s tou mojí. Téměř nikdo neznámý. Je jim od 10 do 90 let a žijí v různých koutech Čech. Jejich hlasy jsem použil jako svůj jediný "zvukový materiál".

Mou hlavní myšlenkou bylo, že i když se budu soustředit pouze na zvuk slov a řeči, všechno nakonec bude nějakým způsobem "dávat smysl". Proto jim všem dlužím omluvu: obětoval jsem hloubku jejich komentářů celistvosti díla. Nicméně doufám, že něco z jejich myšlenek a pocitů přece jenom prosvítá.

Bylo potěšením používat čirý zvuk slov, aniž bych věděl, co znamenají. Ale jak mé porozumění českému jazyku v průběhu léta rostlo, musel jsem věnovat pozornost těm několika slovům, která jsem rozeznával. Neustále jsem měl na mysli dvě velice odlišná publika, ty, kteří rozumí česky, a ty, kteří česky nemluví, ale mají rádi radikální hudbu. Doufám, že skladba bude mluvit k oběma.

Děkuji Štěpánce Ročkové, která mi pomohla najít všechny dotazované a přetlumočila jim můj koncept. Bez ní by má práce nebyla možná. A také děkuji Michalu Ratajovi za to, že mi dal tuto příležitost.