27. září 2003 v 0:00 |
Administrační tagy: 

e.o _ ORGANIZMUS

0:00
/
0:00
e.o _ ORGANIZMUS
02603478.jpeg
27. září 2003 v 0:00 |
Administrační tagy: 

e.o _ ORGANIZMUS

co je e.o?

emotional objects; emancipovaná opice; enkláva opuštěnosti; endless organism; enormní osa; Eva Otovi; eklovní otoman; exém ostrouhal; embryonal output; ekonomický odpad; enemy overfi ll; engrained orgasm; evoluce odpískána; electric origin; elegantní orgasmus; estrádní otok; exekuce odlišnosti; early outbreak; experience overload; eye overwhelming; emocionální osivo; exhumed owl; erekce odrazu; electric orange; excessive oscillator; emulze ostružiny; erena odtažena; examine outline; evil oxygen; embryo obraznosti; epitaf odolnosti; evakuace Ostravy; ego odNás; era ofUs

co je e.o?

nevíme; e.o mohou být dvě písmena z abecedy propojená nic neznamenající tečkou nebo jen náhled na svět a přístup k tvorbě zvuku i obrazu, který není nutně osobní - není omezen na názor/ pohled jedné nebo více osob. může znamenat různé konstelace lidí nebo nikoho...

co je e.o?

02593842.jpeg

pokud znáte pocit, kdy se vnímání okolního prostředí osamostatňuje a přestává být vázáno na osobní zkušenost jednince, kdy pocit přijímání reality(nereality) už není něčím cizím a slévá se do jednoho s tím, co si myslíme, že jsme, víte co je e.o;

co je e.o?

a je vůbec potřeba klást otázky a hledat pojmenování pro věci, které se dají "jenom" vnímat?

. . .

další matoucí informace najdete na www.33-3.org