01. března 2023 v 22:00 |

Art's Birthday 2023 / Euroradio Ars Acustica special evening #1

Art's Birthday 2023 / Euroradio Ars Acustica special evening #1
Na Meninské bráně je víc 55 000 jsmen nezvěstných vojáků...
01. března 2023 v 22:00 |

Art's Birthday 2023 / Euroradio Ars Acustica special evening #1

Dárek umění od belgického skladatele a soundartisty Warda Weise s názevem The Last Note. Inspirací je pietní akt The Last Post, který od roku 1928 udržují dobrovolní hasiši v belgickém městě Ypry, kde každý den ve 20 hodin zatroubí pod Meninskou bránou fanfáru, jako hold a zároveň jakousi tryznu za všechny padlé. Autor pomocí Fibonacciho posloupnosti, nechal opakovat poslední notu famfary, přičemž mezi každou další zahranou notou je delší a delší ticho.