17. ledna 2018 v 20:30 |
Administrační tagy: 

ART'S BIRTHDAY 2018 /// MATIKA NÁRODŮ

ART'S BIRTHDAY 2018 /// MATIKA NÁRODŮ
Matika národů
17. ledna 2018 v 20:30 |
Administrační tagy: 

ART'S BIRTHDAY 2018 /// MATIKA NÁRODŮ

20:30 | Matika národů | Staré koupelny - taneční sál

Vzýváme Matiku národů!

Přijď patronko a utěšitelko Čechů a Slováku,
dej nám zvuk z útrob tvého těla,
nechť zazní orgány tvoje, láska vyvěrající z tvého těla,
poroď nám zázrak koncertu experimentální hudby,
vploď nás do objektu zvuku tvého,
udělej z tance rozhlasový zhluk,
povykem nechť je je kabel tvůj trčící z těla,
předveď nám zázrak Zvuku.

Těm, kteří přežili 20. století na území Československa mohlo reálně hrábnout.

Sedumkrát přežili změnu ústavy. Sedumkrát byli tím pinpongovým míčkem, který byl odpálkovaný z monarchie na demokracii (1918), dál na protektorát (nebo satelitní stát -1938), pak zpět na demokracii (1945), smečem totality (1948), backhandem do normalizace (1968) a nekonec forhandem do pseudo-demokracie (1989) s návrhem na rozdělení států a bez referenda (1993). Dialektika výměn s následkem odloučení Čechů a Slováků se stala ústředním programem obyčejného, ale i neobyčejného obyvatelstva. Díky těmto častým změnám, je možné, že Češi a Slováci umí nejlépe na zemekouli modulovat z dur do moll a nazpět do dur a potom zpět do moll a tak dál…. Jen to o sobě nevědí.

Proto konstelace koncertní performance je vystavěná primárně z dvojcí čechů a slováku. V přímém přenosu se bude boxovat, tancovat, hrát a pluderfonicky rekontextualizovat, jakože přijde i malá meditativní gradace vyvěrající z útrob ženského těla.

V roce 2018 žije sci-fi z 20. století. Oslavíme 100 let od vzniku ČSR. Naše “fiction” je sentimentem, vzpourou proti blbosti hranice, velkým návratem anebo i radostí nad nekončícím přátelstvím. Nesmyslnné separování národů můžeme můžeme na chvíli zrušit.

Účinkují:
Jan Dráb, Adam Trnčák: BOX LINK
Zdeněk Závodný: basklarinet LINK
Adrei Gál: violoncello LINK
Martin Klapper: zvukové objekty LINK
Samuel Szabó: sampler a hlas LINK
Lucia Kašiárová: tanec a mikrofon LINK
Pavel Fajt: bící a elektronika LINK
Slávo Krekovič: elektronika LINK
Bára Látalová: tanec a sensory LINK
Koncepce: Miroslav Tóth LINK