31. prosince 2015 v 11:11 |

AB_16_TIMEbreak_CZ

03541670.jpeg
31. prosince 2015 v 11:11 |

AB_16_TIMEbreak_CZ

TIME.BREAK [live]
Jiří Suchánek

Destrukce, rekonstrukce, koláž, mixáž, detonáž!

Živě samplované útržky zvuků z na pódiu rozbíjených předmětů se stanou jediným a postupně se rozrůstajícím zvukovým arzenálem. Ten bude improvizovaně manipulován a rekonstruován do vznikajícího víru sónických střepů. Procesy rozpadů a rozkladů různých materiálů neslouží pouze jako ultimátní zdroj dekadentní estetiky, ale nesou v sobě i jisté poselství o vzdoru k materialismu a jeho pomíjivosti.

Zkoumání napětí a pnutí jak v samotné matérii, tak i v kompozici se zdá být zásadním aspektem projektu Time.break. Také se ale jedná i o požitkovou tvorbu a rozvzpomínání se na dětské slastné okamžiky prvního ničení věcí. Je s podivem, že u dětí se touha ničit objevuje jako první a teprve s rozvojem dovedností se postupně objevuje i chuť něco vytvářet.

Skrze zkoumání vysoce komplexních akustických jevů vznikajících při pnutí, kolizi a rozpadu materiálů ohledává J.S. v audioperformanci Time.Break potenciál nových sónickýh světů ukrytých uvnitř hmoty. Dá se říci, že imaginární zvuk hmoty je už delší dobu vypozorovatelným tématem zvukové tvorby J.S.

Time.break (live) bude improvizované, živé provedení konceptu kompozice Time.break, která byla vytvořena pro Premedici Radiocusticy