30. prosince 2013 v 22:53 |

AB_14_OnSite_CZ_Coleman

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
30. prosince 2013 v 22:53 |

AB_14_OnSite_CZ_Coleman

Jorge Boehringer je hudební skladatel a umělec, který žije v Praze. Komponuje elektronickou a akustickou hudbu a multimediální/interaktivní hudební situace. Jeho díla byla předvedena na rozmanitých mezinárodních místech vysoké i nižší reputace – od přednesů v koncertních sálech až po undergroundové „noise show“, jako součást divadelních a tanečních programů, stejně jako kontextech muzeí či galerií jakožto instalace interaktivních zvuků a audiovizuálních prostředí. Boehringerův stále probíhající, neustále se vyvíjející a kriticky ceněný sólový projekt Core of the Coalman (US/CZ) je zároveň otevřeným skicákem a sbírkou kompozic, které jsou neustále ve stavu vývoje. Core of the Coalman lze charakterizovat jako kontinuitu a diskontinuitu pro violu, hlas a obvody na rozhraní mezi pořádkem a chaosem. Akusticky rozmanitý s občasnými explozemi v textuře, projekt Core of the Coalman klade důraz na fyzické vlastnosti zvuku v synestetickém vztahu mezi uchem, myslí a prostředím; cílem je slyšet sám sebe poslouchat. Boehringer získal tituly na několika univerzitách včetně magisterského titulu z Mills College, kde měl příležitost studovat s Alvinem Curranem, Pauline Oliveros, Fredem Frithem, a účastnit se workshopů s osobnostmi jako Marianne Amacher, Paul Demarinis, Gordon Mumma a Allan Kaprow. Boehringerovo dílo zahrnuje množství materiálů a technik, které jej doprovází. Některé z těchto materiálů materiální vůbec nejsou, jako například světlo či vzduch; jiné materiály jako rostliny či pískovce jsou použity ve stavu neustálého růstu nebo entropie. Boehringer rád říká, že „pracuje s čímkoliv, co se zrovna nachomýtne.“ Můžeme dodat, že jeho cílem je vlastně „sama přítomnost“ a její prožívání. Přednesy běžně zahrnují konvenční nástroje jako viola či harmonika, stejně jako jódlování vzniklé ze zpětné vazby, klesající tympanické tlaky naznačující dimorfní styčné body a rozšiřující se, pohyblivé karnatické rytmy s ornamenty. 

--
Český multimediální umělec Jakub Grosz je primárně zaměřený na reakce světla v interaktivních systémech, videu a skenografii. Podstatnou roli v jeho experimentální tvorbě hrají témata jako spletitost, chaos a relativita vnímání, často umocněné členitými strukturami, světlem a laserovými sestavami, stejně jako širokou škálou průhledných materiálů. Od roku 2009 spolupracoval Jakub na evropských interdisciplinárních projektech pro hybridní laboratoř umění a nových technologií (LIBAT). V roce 2011 dokončil bakalářské studium experimentálního výtvarného umění na Prague College/Teeside University. V roce 2013 začal Jakub pracovat na vývoji systému virtuální reality pro Eli Beamlines, což je nejintenzivnější vědecký laser na světě, který se staví nedaleko Prahy. Rovněž vyučuje na fakultě School of Art and Design na Prague College.
--
Pascal Silondi se narodil v Paříži roku 1973, ale od roku 2000 žije v Praze. Jako umělec pracoval na různých interdisciplinárních projektech, v nichž se střetává virtuální prostředí se skutečným. V listopadu 2002 založil asociaci LIBAT (Hybridní laboratoř umění a nových technologií). Již řadu let pracuje na různých uměleckých a kulturních projektech, které zkoumají komplikované nové informační technologie umění a vědy. Zajímá se o architekturu systémů, zejména o interaktivní multimediální vyprávění ve sdíleném 3D prostoru. Jeho umělecká a technologická kultura se vyvinula do transdisciplinárního překlenutí, v němž zkoumá současné jazyky a oblasti, jakými jsou kino, video, scénografie, zvuk, robotické nebo datové zpracovávání, používání senzorických systémů jako zachycení pohybu, kterými propojuje účinkující umělce (tanečníky, herce, ale i diváky…) v rámci 3D digitálních prostorů. Od roku 2002 řídí LIBAT a od roku 2006 rovněž vede oddělení interaktivních médií na Prague College, kde spolu se studenty a učiteli rozvíjí tvůrčí přístup k interaktivním médiím a výtvarnému umění a prozkoumává animační techniky, 3D, web, film, zvuk, interface design a mnohé další…