24. dubna 2004 v 0:00 |

[04] Vlastislav Matoušek: Vox Clamantis

0:00
/
0:00
[04] Vlastislav Matoušek: Vox Clamantis
Vlastislav Matoušek ve studiu
24. dubna 2004 v 0:00 |

[04] Vlastislav Matoušek: Vox Clamantis

rAdioCUSTICA selected 2004 | 19:48

..., jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: 

"Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Páně,
vyrovnejte mu stezky!
Každá propast bude zasypána,
hory i pahorky budou srovnány;
co je křivé, bude přímé,
hrbolaté cesty budou rovné;
a každý tvor uzří spasení Boží."
(L3,4,5,6)

O některých věcech se tě ko mluví, pí e a dokonce i čte. Jsou to právě ty, které vyvěrají z temných propastí lidské mysli a du e, z nevědomosti, arogantní sebestřednosti, necitelnosti, bezohledné ignorance. Ta je stejně bezbřehá, jak nesmírná je na druhé straně závratnost lásky a soucítění, s ní se u některých bytostí, a to i lidských, také lze občas setkat.

Já sám za sebe považuji to, co činíme jakožto druh homo sapiens jiným tvorům, za zcela zásadní poskvrnění na tváři lidstva. Každý, kdo není schopen či ochoten si cosi takového uvědomit, je tím přinejmenším "přikován" k virtuální trestanecké kouli, která mu celkem spolehlivě zabrání v hlubším duchovním povznesení a spirituálním prozření.

Přitom k tomu, aby člověk změnil názor a přestal působit utrpení druhým, stačí někdy překvapivě málo. Třeba naslouchat. Naslouchat hudbě. Doufám. Proto ty hlasy bytostí, lidí i zvířat, proto i já pozvedám svůj vox clamantis in deserto - hlas volajícího na poušti.

Vlastislav Matoušek: perkuse
Oldřiška Musilová: zpěv
Kristýna Valoušková: zpěv