14. června 2014 v 23:03 |

[04] Mario Verandi: Prague - Imaginary Fragments

0:00
/
0:00
[04] Mario Verandi: Prague - Imaginary Fragments
Mario Verandi at the GRM, Paris
14. června 2014 v 23:03 |

[04] Mario Verandi: Prague - Imaginary Fragments

rAdioCUSTICA selected 2006 | 12:35

Když přijdeš do nového města, to, co okamžitě slyšíš jako zcela nový zvuk, je cizí jazyk. Teprve potom si začneš uvědomovat další specifické zvuky a zvukové krajiny toho místa. Dnešní velká města mají samozřejmě mnoho zvuků společných, ale stejně je pořád možné nalézt některé zvuky, které každé takové město reprezentují nebo jsou pro něj charakteristické.

Většinu zvukového materiálu pro tuto skladbu jsem nahrál především na dvou místech: v prostředí Královského letohrádku na Pražském hradě a na Havelském trhu a v uličkách kolem něj. Další nahrávky jsem pak pořídil ještě v pražském metru a v tramvajích.

Velmi nový byl pro mě zvuk zpívající fontány v Královské zahradě u Pražského hradu. Na Havelském tržišti mě zase velmi zaujala barva zvuku připomínající smích, kterou vytváří hračka malého kohoutka. Je to zvuk, který jsem nikdy předtím neslyšel...

Slova "fragment" nebo "fragmentovaný" můžou mít různé významy. Když používám v titulu mojí skladby slovo "fragment", odkazuji k malé části čehosi, co není samo o sobě kompletní. Alespoň tak to praví slovníkové heslo. Ve vztahu k mé skladbě to znamená, že pracuji s vybranými zvuky a nikoliv s celou zvukovou krajinou Prahy. Je to něco jako fotky pocházející z několika částí města, které ale nejsou obrazem celého města. Slovo "fragmentovaně" nebo "fragmentovaný" pak znamená zkomponovaný z malých částí, které nejsou vzájemně propojené. To je opět slovníková definice a není platná pro mou skladbu, protože všechny zvuky zjevně přináležejí ke stejnému městu. Jednotlivé fragmenty v mé skladbě jsou jako vrstvy vážící se velmi silně k sobě navzájem. Tyto fragmenty nebo vrstvy jsou pak rytmicky artikulovány užíváním kratších a delších tichých míst.