26. listopadu 2005 v 0:00 |

[04] Ambut ponori

0:00
/
0:00
[04] Ambut ponori
Ambut Ponori
26. listopadu 2005 v 0:00 |

[04] Ambut ponori

rAdioCUSTICA selected 2005 | 16:29

Akustický koncert pro ambit bechyňského kláštera

Každý prostor, místnost, budova, je naplněna něčím co se odehrává v emocionální rovině. Stěny místnosti ohraničují prostor, ale smysl spočívá v obývání jeho vnitřku. Dotýkáme se prostoru v mnoha úrovních, aniž jsme schopni plně vnímat informační pole, ve kterém se nacházíme. Pohyb myšlenek koncentrovaný v projektu AmbutPonori volně plyne v sakrálních prostorech, jejichž architektonické propozice poskytují ideální prostředí pro práci s prostorovým zvukem. Jejich akustika, kvalita a rezonance vztahů vnějších a vnitřních prostředí, se kterými pracovali už jejich samotní stavitelé, v nich vytváří prostor nevšedních možností dialogu. Mezi těmito fyzickými i nehmotnými aspekty prostoru vzniká tvůrčí napětí. Záměrem je v tomto konkrétním prostředí vytvořit zvuky a naladit tóny rezonující s prostorem ambitu a zprostředkovat vhled do tak inspirujících míst jako jsou ambity kláštera.

Skladba zvuků a tónů je tvořena partiturou vycházející z rytmu a tektoniky ambitu, jehož fyzické poměry vytváří resonanční spektrum zvukových frekvencí. Síť konstrukčního vzorce diamantové klenby ambitu bechyňského kláštera je vizuální předlohou této partitury.

Projekt má dvě vzájemně na sebe navazující části - interaktivní zvukovou instalaci a elektroakustický koncert. Instalace má dlouhodobý charakter a poskytuje každému, kdo do ní vstoupí, možnost navázat kontakt s prostředím vytvořeným v instalaci. Koncert jako událost, je představením možných způsobů hry s touto instalací a ve své rozhlasové verzi byl zrealizován pro PremEdici Radioateliéru.

--
Ladislav Železný
Aleš Killian
Jan Dufek
Jan Vondra
Martin Janíček
=
elektroakustická performance