24. září 2005 v 0:00 |

[03] c8400: The Ghost in the Machine

0:00
/
0:00
[03] c8400: The Ghost in the Machine
Josef Bareš (c8400)
24. září 2005 v 0:00 |

[03] c8400: The Ghost in the Machine

rAdioCUSTICA selected 2005 | 17:34

c8400 je číslo v hexadecimálním formátu...moje číslo...číslo, které jsem...jsem mnoho čísel, která mi byla dána různými institucemi...pak tu jsou ještě všechny ty loginy a přezdívky do různých sítí a účtů na síti. Každý z nás během života obdrží mnoho různých jmen a čísel. c8400 je odvozeno z prvního čísla, které jsem dostal spolu se svým jménem. od mého rodného čísla.

C8400 zkoumá vztah mezi technikou, a to především spotřební elektronikou, a člověkem současném světě. Přístroje byly někým navrženy k nějakému účelu. Nakolik však myšlenka návrháře odpovídá potřebám člověka? C8400 využívá (či zneužívá) elektronické přístroje (rádia, magnetofony, mixážní pulty) jako zdroje zvuku samy o sobě. Přístroje přestávají být pouze přehrávači, do kterých je vložen hudební nosič, ale hudebními nástroji. Ony samotné se stávají původci pískání, skřípání a nejroztodivnějších zvuků. Zvukové nosiče v podobě kazet, CD anebo rádiových vln pouze slouží jako archiv samplů, ze kterého je možno si kdykoliv něco "vypůjčit". Přístroj je osvobozen od své otrocké práce reprodukování hudby a mluveného slova a stává se sám původcem originálních zvukových krajin.

Prvotním popudem projektu c8400 byla práce s elektronickými přístroji a snaha o jejich alternativní využití, jejich vsazení do jiného rámce. Vycházel jsem z reality, z toho, co jsem měl kolem sebe. Z hrubé reality jsem vyextrahoval hrubé zvuky. Vznikl jakýsi anti-estetický protiklad k "hudbě", k jejímu přehrávání byly přístroje navrženy. Při vytváření zvukových kompozic mě samozřejmě ovlivňuje hudba, kterou poslouchám. Nakonec i do těchto strojových kompozic prosakuje něco z "hudebního světa" a mého života, ať už v podobě samplů, anebo rytmických struktur. Zvuky v kompozicích c8400 vznikají převážně ze zpětných vazeb anebo cyklických obvodů, kdy přístroj interaguje sám se sebou, zatímco do něho z vnějšku pronikají další signály. Komunikační model se zpětnou vazbou je zde přizpůsoben pro stroj, který se stává jeho centrálním prvkem a již tak není pouhým přenosovým médiem...

Logo