30. dubna 2005 v 0:00 |

[02] Arno Peeters: Fossile Sounds. Memory Mining

0:00
/
0:00
[02] Arno Peeters: Fossile Sounds. Memory Mining
Arno Peeters
30. dubna 2005 v 0:00 |

[02] Arno Peeters: Fossile Sounds. Memory Mining

rAdioCUSTICA selected 2005 | 17:03

Česká premiéra akustické kompozice holandského autora, kterou natočil v roce 2004 v prostředí kladenské důlní oblasti.

Arno Peeters se narodil v roce 1969. Už od patnácti let začal amatérsky kroužit kolem kazetových magnetofonů a levné hi-fi techniky. Asi jako kdokoli další, kdo se v Holandsku pohybuje v prostředí "zvukového vynalézání", se už v devatenácti letech dostal do kontaktu s klíčovou amsterdamskou institucí - "Centrem pro elektroakustickou hudbu", CEM. Jedná se o nejstarší instituci, která se v Holandsku systematicky věnuje tvorbě a podpoře této kompoziční oblasti a co víc - vytváří velmi tvůrčí prostředí, v němž se jednotliví autoři mohou potkávat a kde mají potřebné profesionální a technologické zázemí, k němuž by se v privátních podmínkách často jen stěží dostali.

Právě impuls, kterým byl pro Arna příchod do prostředí amsterdamského Cetra pro elekroakustickou hudbu, byl poměrně klíčový pro jeho další formování jakožto autora akustických kompozic. Poprvé se zde potkal se jmény jako Brian Eno, Einstürzende Neubauten, Laurie Anderson, Adrian Sherwood/Tackhead, Throbbing Gristle, Psychic TV a další.

Snad možná i tato setkání způsobila, že má Arno od počátku esteticky blíže k hudebnímu myšlení, jaké známe z tanečních klubů, DJ scény a experimentálních elektronických labelů. Jako každý autor, který se však jednou dal na cestu "zvukového hledačství", se nikdy ve svých skladbách neomezil na relativně uzavřený svět elektronického techno beatu. Ve své tvorbě se tak neustále pohybuje v jakémsi těžko definovatelném prostoru mezi uměleckými (doslova výzkumnými) projekty v oblasti divadla, site-specific a zvukových instalací na jedné straně, a světa remixů a klubových DJ-projektů na straně druhé.

Z poslechu jeho kompozic je patrná poměrně osobitá sonická atmosféra, kterou povětšinou tvoří řada drobných akustických událostí, zlomků lidské řeči, telefonních rozhovorů a automatických telefonních přístrojů. Téměř všechny "ingredience" - jak sám autor poznamenává - jsou už samy o sobě jakýmisi "mikrokompozicemi", které - vytrženy ze svého původního kontextu - začínají spoluutvářet nový zvukový organizmus.

Nakonec tak je tomu i v této květnové premiérové kompozici. Útržky rozhovorů, matné i velmi čitelné vzpomínky, bleskové průniky do nezaměnitelného ambientu - to vše se děje v akustické kompozici s názvem Fossil Sounds, Memory Mining (ve volném překladu "Zkamenělé zvuky, dolování paměti"). I když zvukovým perem holandského autora, přesto zde v českém jazyce máme příležitost zavítat do sonického pralesa vzpomínek kladenských horníků a vůbec do prostředí, které je pro tuto oblast tolik typické. A nakonec - je pozoruhodné zaposlouchat se do tohoto akustického snímku, který je jakýmsi zvláštním způsobem objektivní - rozprostírá se totiž mezi dvěma jazykovými světy, dvěma kulturními tradicemi.