29. ledna 2005 v 0:00 |

[01] Miroslav Posejpal: Tři kapitoly z knihy cest

0:00
/
0:00
[01] Miroslav Posejpal: Tři kapitoly z knihy cest
Kniha cest
29. ledna 2005 v 0:00 |

[01] Miroslav Posejpal: Tři kapitoly z knihy cest

rAdioCUSTICA selected 2005 | 17:47

Hluboko v našem srdci, hluboko v naší mysli se táhne hranice ...
Za ní přestáváme být pány sebe sama, zde končí já, zde přestává teď
...zde začíná oceán člověka...
Země zasutých obrazů
Zapomenutých zkušeností z hlubin času, z minulých životů
Pamě balvanů a stromů, vzpomínky atomů a hvězd
Vysoké hory a temné hlubiny, instinkty krve, chvění a klid
Země dřímajících možností
Všechno v jednom
Jedno ve všem
To vše je v nás
I TOTO je v nás...

<![CDATA[

Kniha cest

Necítím se být hudebníkem, alespoň ne v tradičním významu toho slova.

Vždy mě zajímaly více výrazové možnosti zvuku v celé jeho šíři, neomezené na oblast vztahů a vazeb využívaných v hudební tvorbě. Postupným hledáním v této oblasti, experimentováním s různými nástroji v akustické i amplifikované podobě jsem dospěl k současné podobě svého instrumentaria, jímž je violoncello, jehož zvuk je snímán snímačem, prostřednictvím efektových digitálních procesorů více či méně modifikován, vrstven, smyčkován a restrukturalizován. Z takto zpracovaného zvukového materiálu postupně vzniká v paměti počítače hudebně zvuková materie zachycující vývoj mých zacílených i intuitivních pokusů o rozkrývání možností elektro-akustického kontinua. Různé vrstvy, které mohou být spolu navzájem dále konfrontovány, kombinovány a spojovány, zárodky budoucích skladeb, mnohdy sloužící třeba jen jako inspirační zdroje pro další práci, útržky melodií, nebo už celá hotová témata, zvuky, slova a hlásky hudebně zvukového jazyka ukládající se v paměti stroje tak, jak přicházejí, materiál k dalčímu zpracování.

Tuto materii pak využívám k vytváření zvukových koláží, výrazových konfrontací, strukturálních kombinací - nyní již v zacíleném procesu hledání možností propojení zvuku a hudby... propojení hudební tradice, která nám byla dána a stále zraje uvnitř nás - s tučeními a rozpomínáním se na naši hlubší zvukovou paměť, na vzpomínky z dob, kdy jsme ještě nebyli tím, co nyní...

Kniha cest je dlouhodobě vznikající cyklus elektroakustických skladeb rodících se výšepopsaným způsobem, jakýsi virtuální deník a zápisník cestovatele zvukovým vesmírem.