06. července 2022 v 22:00 |

Nominace a oceněné skladby letošní mezinárodní soutežní platformy Palma Ars Acustica 2022 #1

Nominace a oceněné skladby letošní mezinárodní soutežní platformy Palma Ars Acustica 2022 #1
Brane Zorman
06. července 2022 v 22:00 |

Nominace a oceněné skladby letošní mezinárodní soutežní platformy Palma Ars Acustica 2022 #1

Zvuková kompozice "TREE SPIRIT | TOUCH" slovinského zvukového umělce Brane Zormana, jehož bytostnou nezbytností je spojovat uměleckou tvorbu s přírodou a reflektovat katastrofální důsledky lidského chování . A skladba "Retelling my steps" Kali malone se zamýšlí nad matricí vlastního pohybu, snaží se z vlastních kroku mentálně zachytit celou složitou strukturu vztahu pohybu a jeho historie a převádí to celé do abstraktní struktury perkusivních nástrojů.